Tarikh cipta: 27-05-2009 | Kemaskini Terakhir: 16-03-2015, 10:00:07

Tujuan

Meningkatkan pendapatan isi rumah dengan merancang dan melaksanakan program berikut :-

  • Bengkel / Taklimat / Seminar
  • Kursus Kemahiran
  • Sumbangan
  • Lawatan
  • Bantuan peralatan “Kembali Ke Sekolah”
  • Program Pendidikan
  • Peluang Pekerjaan