Tarikh cipta: 25-03-2015 | Kemaskini Terakhir: 25-03-2015, 01:53:54

Penafian

  • Laman web ini adalah usaha MBPJ mengurangi masalah kemiskinan bandar dengan memberi peluang untuk meningkatkan pendapatan isi rumah.
  • Segala gambar, perkhidmatan dan maklumat berkenaan produk adalah diperolehi daripada pemilik produk sendiri. Pihak Majlis tidak terlibat.
  • Pihak Majlis tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.