Tarikh cipta: 10-01-2013 | Kemaskini Terakhir: 16-03-2015, 10:11:32

Matlamat

  • Petaling Jaya Bandaraya Peneraju, Dinamik dan Lestari  adalah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang bermatlamat menjaga kebajikan  penduduknya dan prihatin terhadap permasalahan kemiskinan dengan berusaha tanpa diskriminasi untuk membasmi kemiskinan.
Petaling Jaya Bandaraya Peneraju, Dinamik dan Lestari  adalah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang bermatlamat menjaga kebajikan  penduduknya dan prihatin terhadap permasalahan kemiskinan dengan berusaha tanpa diskriminasi untuk membasmi kemiskinan.Petaling Jaya Bandaraya Peneraju, Dinamik dan Lestari  adalah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang bermatlamat menjaga kebajikan penduduknya dan prihatin terhadap permasalahan kemiskinan dengan berusaha tanpa diskriminasi untuk membasmi kemiskinan