Tarikh cipta: 09-01-2013 | Kemaskini Terakhir: 24-03-2015, 01:26:30

Objektif

  • Tanggungjawab sosial Majlis dengan memberi fokus kepada golongan miskin, terpinggir dan golongan tidak bernasib baik.
  • Pembangunan modal insan dalam membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni,peluang kecemerlangan pendidikan dan berdaya saing dalam ekonomi.
  • Merapatkan jurang kemiskinan di kalangan penduduk bandar dengan usaha pembasmian kemiskinan terhadap golongan sasaran.
  • Pekembangan ekonomi bandar yang positif dengan memiliki tenaga kerja berkemahiran tinggi sebagai aset kepada pelbagai cabang pekerjaan.
  • Menjalin kerjasama strategik di antara agensi berkepentingan bagi membendung kemiskinan.