Tarikh cipta: 09-01-2013 | Kemaskini Terakhir: 16-03-2015, 10:03:43

Faedah

  • Memperbaiki taraf pendidikan.
  • Menyediakan peluang menjana pendapatan.
  • Menyediakan peluang pekerjaan.
  • Menggalakan rakyat berpendapatan rendah untuk berdikari.
  • Memperbaiki taraf ekonomi keluarga dan komuniti bandar.
  • Membendung permasalahan sosial akibat kemiskinan.