Tarikh cipta: 09-01-2013 | Kemaskini Terakhir: 18-03-2015, 09:46:31

Fungsi

Mempergiat dan mempelbagaikan usaha  pembasmian kemiskinan bandar di Petaling Jaya bagi memperbaiki kualiti hidup dan meningkatkan pendapatan isi rumah peserta berdaftar yang kurang berkemampuan.